Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.

Wisła, 9-11 grudnia 2010

Pobierz certyfikat

Program

Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola

Rejestracja na warsztaty już działa (zaloguj się!). 

 

Zapoznaj się z informacją o naszych wykładowcach z zagranicy (kliknij tu)

 

9 grudnia 2010, czwartek

13.00 – 13.30

Otwarcie konferencji

13.30 - 15.00

S1. Sesja inauguracyjna: Nowe wyzwania psychiatrii
prowadzenie: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

Prof. Jacek Wciórka: Problemy związane z budowaniem klasyfikacji chorób psychicznych.

Prof. Małgorzata Rzewuska: Optymalizacja farmakoterapii schizofrenii

Prof. Łukasz Święcicki: Stany mieszane aktualne poglądy na diagnostykę i leczenie

15.00 - 16.00

Obiad. Restauracja Czerwona (13.30 – 16.00)

16.00 - 17.30

S2. Sesja wykładowa: Schizofrenia – nowe wyzwania (sponsor platynowy BMS)

prof. dr hab. n. med. Marek Jarema - przewodniczący sesji

prof dr hab. Zbigniew Izdebski: Erotyczny pejzaż Polski. Seksualność człowieka a schizofrenia.

prof. Angel. L. Montejo, Hiszpania: Antypsychitics sexual related disfuntions: Goodbye to love?

 

17.30 - 18.00

Przerwa kawowa

18.00 - 18.50

W1. Warsztaty

1. Czy pacjent, którego leczymy wróci do społeczeństwa? Jakie problemy napotyka? Czy 5 kilogramów więcej stanowi problem zdrowotny, czy kosmetyczny? Wybitni fachowcy: prof. Marek Jarema (psychiatra), doc. Lucyna Ostrowska (leczenie otyłości), Dr Jacek Santorski (psycholog społeczny) postarają się odpowiedzieć na powyższe pytania, A po warsztacie państwo sami odpowiecie na fundamentalne pytanie o Waszego pacjenta: „Wróci, czy nie wróci (do społeczeństwa)?”  (sponsor Pfizer)

 

2. Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Prof. Andrzej Czernikiewicz: Różne oblicza autyzmu

3. Prof. Anna Grzywa: Emocje w poezji i w nas

4. Dr Marcin Jabłoński: Optymalizacja farmakoterapii nerwic. (sala 4p)

5. Mgr Anna Jastrzębska, "Rasztów": Diagnoza jako element optymalizacji leczenia w psychiatrii.

6. Alicja Kunicka, Paulina Siedlińska. Opór w pracy z pacjentem. Prezentacja metod pracy w Ustrońskie Centrum Psychoterapii.

19.00 - 19.50

W2. Warsztaty

 1. Prof. Tadeusz Parnowski: Depresja psychotyczna - diagnoza i leczenia (sala 62, XX)

2. Prof. Alina Borkowska, Łukasz Szczupacki, Wiktor Dróżdż: TEMPS-A jako narzędzie w ocenie predyspozycji do zaburzeń afektywnych i działania w warunkach stresu.

3. Dr Jacek Przyłudzki – Konsultacja psychiatryczna na oddziale oparzeniowym

4. Mgr Marta Nowak i Mgr Agnieszka Gawęda: Adolescencja – prorozwojowe i patologizujące mechanizmy obronne ego. Warsztat w oparciu o analizę przypadków.

5. Mgr Rafał Radzio, Mgr Katarzyna Wyrzykowska: Wizualizacja i relaksacja w praktyce terapeutycznej w warunkach oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych

20.00

Kolacja. Restauracja Czerwona

10 grudnia 2010, piątek

8.00 – 8.50

W3. Warsztaty

1. Mgr Eleonora Witucka i Mgr Martyna Stochel: Użyteczność arteterapii w psychiatrii rozwojowej.

2. Łukasz Gawęda, Janusz Szymański: Nowe metody psychoterapii psychoz - trening meta-poznawczy dla osób z rozpoznaniem schizofrenii.

3. Dr Agnieszka Kałwa: Racjonalna Terapia Zachowania w pracy z pacjentem psychiatrycznym

4. Tomasz Wyrzykowski: Leczenie osób z zaburzeniami odżywiania w oddziale dziennym.

5. Prof. Alina Borkowska, Dr Piotr Winkler, Mgr Marcin Jaracz: Nowoczesna diagnostyka i monitoring neuropsychologiczny w neurochirurgii

6. Jakub Paliga, Aleksandra Oleksiak: Otyłość olbrzymia jako mechanizm obronny

9.00 - 10.30

S3. Sesja wykładowa: Czynniki środowiskowe a psychozy (*)
prowadzenie Prof. Robert Hese, Dr Mark Agius

Prof. Joanna Hauser: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych - kontekst genetyczny

Dr Mark Agius, UK: 5 year outcomes of Early Interventon In Psychosis

Dr Anton Grech, Malta: Cannabis and Psychosis

10.30 - 10.50

Kawa / SP. Sesja posterowa

10.50 - 12.20

S4. Sesja wykładowa Serotoninopatie (*)

Prof. Jerzy Samochowiec: Neurobiologia anhedonii: teoria i praktyka

Prof. Zoltán Rihmer, Węgry: The role of bipolarity in drug-resistant depression and suicide: Treatment implications

Prof. Dominika Dudek: Zachowania samobójcze - patofizjologia i leczenie

12.20 – 12.40

Przerwa kawowa

12.40 – 13.30

Sesja satelitarna firmy Lilly (sala 61): Depresja i ból - prof. Dominika Dudek • Skuteczność i ograniczenia farmakoterapii ADHD - prof. Andrzej Rajewski

 

Sesja satelitarna firmy Astra Zeneca (sala (62): Nowe możliwości w krótko i długoterminowym leczeniu choroby dwubiegunowej. Prof. Jerzy Samochowiec

13.30 - 14.30

Obiad. Restauracja Czerwona (restauracja czynna 13.30 – 16.30)

14.30 - 16.00

 

 

 


14.30 – 16.30

S5. Sesja wykładowa: Dopaminopatie (*)
prowadzenie:

Prof. Lukas Pezawas, Austria: ICD-11 and DSM-5, new developments

Dr Sławomir Murawiec: Integracja różnych obszarów wiedzy w leczeniu psychoz.

Prof. Andrzej Czernikiewicz: Schizofrenia lekooporna –nowe strategie terapii

Wycieczka do Ustrońskiego Centrum Psychoterapii
(wyłącznie dla zarejestrowanych – informacja na stoisku UCP sala 5/2 na 5 piętrze)

16.00 - 16.20

Przerwa kawowa

16.20 - 17.50

S6. Sesja wykładowa: Nowe klasyfikacje w kontekście nowych odkryć diagnostycznych i terapii?(*) prowadzenie:

Prof. Köksal Alptekin, Turcja: Recovery issues in the treatment of schizophrenia: are we at the end, or still at the beginning

Prof. Janusz Heitzman: Zmiany w w klasyfikacji zaburzeń psychicznych

Prof. Tadeusz Parnowski: Kiedy zaczyna się otępienie?

17.50 – 18.10

Przerwa kawowa

18.10 - 19.00

W4. Warsztaty

1. Międzynarodowe spotkanie studenckich kół naukowych cz.1 (prowadzenie: Prof. Köksal Alptekin, Dr Agnieszka Kałwa) (sala 4p)

2. Dr Anna Basińska-Szafrańska, Dr Bogusław Habrat: Fakty i mity leczenia uzależnienia od benzodiazapin (sala 62, XX)

3. Prof. Janusz Heitzman, Prof. Irena Krupka-Matuszczyk: Sztuka negocjacji w zagrożeniu samobójstwem. (Warsztat satelitarny Sanofi-Aventis)

4. Prof. Filip Rybakowski: Zaburzenia i wymiary osobowości - neurobiologia i nowa klasyfikacja. Warsztat pod patronatem Wiadomości Psychiatryczne. Prowadzenie Prof. Andrzej Czernikiewicz

5. Dr Wiktor Dróżdż, Prof. Alina Borkowska: Zaburzenia psychiczne w trakcie terapii interferonem i rybaviryną i ich leczenie.

6. Dr Kotrys Krzysztof: Wprowadzenie do psychoterapii interpersonalnej.

7. EEG dla psychiatrów. Dr Katarzyna Kosarz-Lanczek
(program EdukacjaMedyczna.pl na konferencji)

19.10 - 20.00

W5. Warsztaty

1. Międzynarodowe spotkanie studenckich kół naukowych cz.2 (prowadzenie: Prof. Köksal Alptekin, Dr Agnieszka Kałwa) sala 4p)

2. Dr Cezary Szary: Nowoczesna diagnostyka obrazowa choroby Alzheimera w erze biomarkerów (sala 62, XX)

3. Dr Sławomir Murawiec: Działanie leków psychotropowych na nieświadomość (sala 4p)

4. Dr Tomasz Ptak: Dekompensacja psychotyczna w grupie terapeutycznej: porażka leczenia czy możliwość zmiany?

5. EEG dla psychiatrów. Dr Katarzyna Kosarz-Lanczek
(program EdukacjaMedyczna.pl na konferencji)

6. Alina Borkowska, Piotr Winkler, Marcin Jaracz: Nowoczesna diagnostyka i monitoring neuropsychologiczny w neurochirurgii

7. Strzeż się! Prawne pułapki prowadzenia działalności medycznej. Porady praktyczne. POGODA & ŻUREK ADWOKACI I RADCA PRAWNY

21.00 – 01.00

Wieczór galowy – prowadzenie Piotr Galiński, (Kolacja od 19.30)

Wieczór galowy jest imprezą towarzyszącą konferencji i jako taki nie może być traktowany jako jej integralna część.

W ramach konferencji dla uczestników z opłaconym FEE dostępna jest kolacja.

Jedynym i wyłącznym sponsorem  imprezy towarzyszącej jest firma Medforum Sp. z o.o. Środki na sfinansowanie imprezy pochodzą z innych źródeł niż umowy ze sponsorami farmaceutycznymi konferencji.

11 grudnia 2010, sobota

8.00 – 8.50

W6. Warsztaty

1. mgr Joanna Hyrnik: Kiedy kobiecość nie pozwala żyć – prezentacja przypadku pacjentki anorektycznej.

2. Dr Cezary Szary: Podstawy z radiologii do egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii
(program EdukacjaMedyczna.pl na konferencji)

3. Prof. Maria Załuska: Oddziaływania poza farmakologiczne w oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala wielospecjalistycznego

9.00 - 10.30

S7. Sesja wykładowa: Współczesna problematyka w psychiatrii rozwojowej
prowadzenie: Prof. Irena Namysłowska, Dr hab. 
Małgorzata Janas-Kozik

Prof. Irena Namysłowska: Rola rodziny w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

Prof. Andrzej Rajewski: Zaburzenia dwubiegunowe w okresie adolescencji.

Prof. Jacek Bomba: Potraumatyczne zaburzenia u dzieci i młodzieży.

Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Mgr Martyna Stochel: Ortoreksja – w kręgu zaburzeń odżywiania się czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych?

 

10.30 – 10.50

Przerwa kawowa

10.50 - 12.20

S8. Sesja wykładowa: Optymalizacja postępowania w niepełnosprawności intelektualnej
prowadzenie Prof. Andrzej Rajewski, Dr Krzysztof Krysta

Prof Andrzej Rajewski: Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży

Mgr Monika Kastory-Bronowska (Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa): Budowanie i realizowanie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Marek Krzystanek: Leczenie zaburzeń zachowania u osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

12.20 - 13.00

Dyskusja panelowa

13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Projekt pamiętnika konferencyjnego