Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.

Wisła, 9-11 grudnia 2010

Pobierz certyfikat

Patronaty


 Patroni honorowi


 

Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk

Marszałek Województwa Śląskiego
Bogusław Śmigielski

   

Burmistrz Miasta Wisła
Andrzej Molin
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz

Patroni medialni