Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.

Wisła, 9-11 grudnia 2010

Pobierz certyfikat

O konferencji


Już po raz czwarty w drugi weekend grudnia (9-11.12.2010) odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, jedno z najważniejszych spotkań lekarzy psychiatrów – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Optymalizacja leczenia w psychiatrii”.

Optymalizacja leczenia oznacza poprawę całokształtu działań nakierowanych na uzyskanie poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania pacjenta. Chodzi o kompleksową interwencję farmakologiczną, psychoterapeutyczną, ale także działania zmieniające sytuację pacjenta w jego środowisku (dom, szkoła, praca, świadczenia socjalne).

Poruszane zagadnienia podczas wiślańskiego spotkania, zostaną omówione z punktu widzenia najczęstszych problemów zdrowotnych w praktyce psychiatrycznej, takich jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne, lękowe czy uzależnienia. W związku z pracami nad nowymi wersjami klasyfikacji ICD-11 i DSM-6, zaprezentowane zostaną planowane zmiany w kryteriach rozpoznawania i nazewnictwie psychiatrycznych problemów zdrowotnych.

- Uzupełnieniem wykładów będą warsztaty, podczas których będziemy wykorzystywać system głosowania bezprzewodowego, aby w jak największym stopniu zaktywizować uczestników do interakcji i dyskusji. Dodatkowo warsztaty w małych grupach będą odbywać się równolegle, tak aby uczestnicy mieli możliwość wyboru najbardziej interesujących tematów – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Nad poziomem merytorycznym spotkania czuwa Rada Naukowa, pod kierunkiem Prof. Ireny Krupka-Matuszczyk, kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach.

Organizatorzy, tak jak w latach poprzednich, spodziewają się ok. 1400 uczestników. Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień będzie umieszczona w internecie. Wykładowcami podczas wiślańskiego spotkania będzie blisko 40 ekspertów z kraju i zagranicy.

Uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych doskonalenia zawodowego lekarzy. W związku z coraz większym udziałem uczestników z innych krajów organizatorzy planują uzyskać europejskie punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego EAC CME.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Burmistrz Wisły PanJan Poloczek oraz Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Patronem medialnym spotkania są telewizja TVS, radio eM, czasopisma Wiadomości Psychiatryczne, Rynek Zdrowia, Świat Medycyny i Farmacji, serwisy Psychiatria.pl, EdukacjaMedyczna.pl oraz RynekZdrowia.pl.Najważniejsze informacje o konferencji: 

  • czołówka polskich psychiatrów jako wykładowcy i prowadzący warsztaty
  • wykładowcy z zagranicy, w tym lekarze polonijni
  • sesje: 10 wykładowych, 6 warsztatowych, w tym sesje z udziałem wykładowców zagranicznych
  • relacja w internecie wybranych sesji
  • 18 punktów edukacyjnych za udział w sesjach
  • możliwość uzyskania dodatkowych punktów edukacyjnych w ramach e-szkoleń
  • elektroniczna lista obecności na sesjach (ważne dla zbierających punkty edukacyjne)
  • Gazeta Kongresowa i Medforum.TV - kanał telewizji kongresowej w hotelowej TV kablowej
  • Uczestnicy: 1200-1500 psychiatrów

 

Aby otrzymywać najnowsze informacje związane z konferencją, prosimy zapisać się do biuletynu (ostatnia pozycja w menu po lewej stronie) .
Nasze wcześniejsze konferencje z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii:

- „Psychiatria konsultacyjna”,10-12 grudania 2009, Hotel Gołębiewski w Wiśle. Więcej na:
www.wisla.psychiatria.pl
- „Farmakoterapia i psychoterapia. Jeden cel, dwie drogi”, 11-13 grudnia 2008, Hotel Gołębiewski w Wiśle.
- „Funkcje poznawcze a farmakoterapia”, 13-15 grudnia 2007, Hotel Gołębiewski w Wiśle.
Więcej na: www.wisla2007.medforum.pl