Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.

Wisła, 9-11 grudnia 2010

Pobierz certyfikat

Biuro prasowe


Dziennikarze zainteresowani rzetelnymi informacjami dot. wybranych prelekcji i/lub uzyskaniem komentarza eksperta dla celów publikacji, proszeni są o telefoniczny bądź mailowy kontakt z Biurem Prasowym
Kontakt dla mediów

Damian Kowalczyk
Medforum Sp. z o.o.
tel. +48 668 321 417
e-mail: damian.kowalczyk@medforum.pl